I 1985 udgav kunstneren og sangskriveren Sting en single med titlen: "If You Love Somebody Set Them Free".

Det er sådan vi tænker på vores kunder, men det er et lovkrav fra EU, at vi skal oplyse. hvordan vi behandler de oplysninger. kunderne betror os.

Baggrunden er forbrugerbeskyttelse, for at sikre hvad der sker med de data som virksomheder indsamler og potentielt videresælger. Dem man elsker behandler man ordentligt, så det kunne vi aldrig finde på. Fortrolighed og diskretion har været vigtig for os længe inden EU og Internettet.

Persondata.

Espe Møblers brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en konkurrence m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med, som f.eks. udsendelse af nyhedsbreve. I forbindelse med køb omfatter videregivelse af informationer til fragtselskab og i forbindelse med udarbejdelse af nødvendige forsendelsespapirer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Espe Møbler ApS, skal du rette henvendelse på telefon 62661158. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere og i papirform. Der er sørget for begrænset adgang, oplysninger er aflåst med kode og/eller mekanisk lås. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en potentiel risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Vi lover at gøre vores bedste, f.eks. er kommunikation via vores hjemmeside er krypteret med et SSL certifikat for din sikkerheds skyld.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.